DIRK REYNAERT | Architect

Architectuur is een zoektocht naar het essentiële in elk project.
De verhoudingen, de lijnen, de kleuren, de eenvoud vormen de kenmerken van een architectuur die sober en geraffineerd wil zijn.
 Opbouw uit eenvoudige volumes en tegelijk een speelse indruk gevend, wisselend materiaalgebruik en efficiënt gebruik makend van de mogelijkheden van het perceel.

Geslaagde architectuur komt voort uit het gevoel, uit de belevenis, uit het hart.

Architectuur wordt bepaald door een context, een omgeving. Essentiële basiselementen van het ontwerp worden bepaald door de mensen met hun verlangens en hun persoonlijkheid, de natuur, de site. Elk ontwerp moet functioneel zijn, comfortabel en aangenaam zijn, emoties opwekken.

Terreinverkenning, de oriëntering van het perceel, de wensen van de klant brengen volumes tot leven volgens een eigen programma.
Materiaalgebruik mooi op elkaar afstemmen en op een efficiënte en creatieve wijze omgaan met oppervlakten en ruimten.
Ontwerpen is met een minimum aan bebouwde oppervlakte toch een massa aan ruimte en licht creëren.
Compacte en eenvoudige overzichtelijke grondplannen, met een logische indeling van de functies van de verschillende ruimten in de woning.

Strakke en compacte volumes met sobere lijnvoering in alle aspecten. Grote raampartijen tot optimalisatie van relatie met omgeving en het toelaten van maximaal licht.
Via dialoog en interactie komt een gebouw tot leven.

Telkens weer opnieuw is elk bouwwerk, zij het nieuwbouw, verbouwing, inrichting, een uiterst aangename samenwerking tussen mensen: bouwheer, architect en uitvoerder.